Προσβασιμότητα στον Ιστό (Web Accessibility)

φωτογραφία "Προσβασισμότητα για όλους"

Τι είναι η προσβασιμότητα στον ιστό (web accessibility) Η προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό (ή όπως αποκαλείτε διεθνώς web accessibility) είναι η πρακτική της χρήσης των ιστότοπων από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Παραδοσιακά θεωρείται ότι αφορά τα άτομα με εδικές ανάγκες, αλλά επωφελούνται και άλλες ομάδες, όπως εκείνες που χρησιμοποιούν κινητές συσκευές (Estelle, 2018). Με … Read more

Weebly (Κατασκευαστής ιστοσελίδων)

weebly logo

Weebly (Κατασκευαστής ιστοσελίδων) Το Weebly αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την κατασκευή ιστοσελίδων η οποία απομακρύνει την ανάγκη για χειροκίνητη κωδικοποίηση και αντικαθιστά τη διαδικασία με μια διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης (drap-and-drop). Ουσιαστικά, είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες, δηλαδή, από τους χρήστες που δεν έχουν γνώσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων και τον … Read more

Wix (Κατασκευαστής ιστοσελίδων)

wix logo

Wix (Κατασκευαστής ιστοσελίδων) Το Wix αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλής  διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανάπτυξη ιστοσελίδων από τους τελικούς χρήστες, δηλαδή, από τους χρήστες που δεν έχουν γνώσεις στην κατασκευή ιστοσελίδων και τον προγραμματισμό. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Wix και τον τρόπο χρήσης της. Αυτό το άρθρο … Read more

Πως να χτίσεις την επαγγελματική σου ιστοσελίδα σε 5 βήματα

Πως να χτίσεις την επαγγελματική σου ιστοσελίδα

Πως να χτίσεις την επαγγελματική σου ιστοσελίδα σε 5 βήματα Εάν έχετε μια επιχείρηση και δεν διαθέτετε ακόμα μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να εξετάσετε την κατασκευή μιας. Ο δικτυακός τόπος της επιχείρησής σας μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε περισσότερους πελάτες σε όλες τις πτυχές του κύκλου πελατών, όπως όταν ένας υποψήφιος πελάτης: Κάνει μια … Read more

Τομείς εφαρμογής του IoT

Internet of Things

Τομείς εφαρμογείς του IoT Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) ήρθε τόσο από την εξέλιξη του διαδικτύου αλλά και από την αυξανόμενη ζήτηση πόρων από το διαδίκτυο. Σήμερα, το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους του τομείς, όπως της υγείας, της ενέργειας, της βιομηχανικής παραγωγής, του λιανεμπορίου, των μεταφορών και της γεωργίας. Τομέας Υγείας Τα συστήματα … Read more

Categories IoT