Τι είναι το Responsive Web Design;

web responsive design

Τι είναι το Responsive Web Design; Ο σχεδιασμός ιστοσελίδων προσαρμοσμένος στις συσκευές, το γνωστό Responsive Web Design, είναι μια προσέγγιση στην οποία ένας σχεδιαστής δημιουργεί μια ιστοσελίδα που ανταποκρίνεται ή αλλάζει το μέγεθος της ανάλογα με τον τύπο της συσκευής. Μια συσκευή θα μπορούσε να είναι μια υπερβολική οθόνη επιτραπέζιου υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής ή … Read more