Τομείς εφαρμογής του IoT

Internet of Things

Τομείς εφαρμογείς του IoT Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) ήρθε τόσο από την εξέλιξη του διαδικτύου αλλά και από την αυξανόμενη ζήτηση πόρων από το διαδίκτυο. Σήμερα, το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους του τομείς, όπως της υγείας, της ενέργειας, της βιομηχανικής παραγωγής, του λιανεμπορίου, των μεταφορών και της γεωργίας. Τομέας Υγείας Τα συστήματα … Read more

Categories IoT

Τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου των Πραγμάτων – IoT

IoT Characteristics Image

Χαρακτηριστικά του IoT Το IoT μπορεί να θεωρηθεί ως μια παγκόσμια υποδομή δικτύου που αποτελείται από πολλές συνδεδεμένες συσκευές που βασίζονται σε αισθητηριακές τεχνολογίες, επικοινωνίες, δικτύωση και τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών. Δείτε περισσότερα για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) Το IoT χαρακτηρίζεται από Διασυνδεσιμότητα Οτιδήποτε μπορεί να διασυνδεθεί με την παγκόσμια υποδομή πληροφόρησης και επικοινωνίας​. Ένα … Read more

Categories IoT