Τομείς εφαρμογής του IoT

Τομείς εφαρμογείς του IoT

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) ήρθε τόσο από την εξέλιξη του διαδικτύου αλλά και από την αυξανόμενη ζήτηση πόρων από το διαδίκτυο. Σήμερα, το IoT μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους του τομείς, όπως της υγείας, της ενέργειας, της βιομηχανικής παραγωγής, του λιανεμπορίου, των μεταφορών και της γεωργίας.

Τομέας Υγείας

Τα συστήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με το IoT συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να συλλέγουν και να μοιράζουν δεδομένα ζωτικής σημασίας μέσα από ασφαλή στρώματα υπηρεσιών (SSL), τα οποία συνδέονται στον κεντρικό διακομιστή διαχείρισης μιας υπηρεσίας νέφους (Cloud) (Niewolny, 2013).

 

Στον τομέα της υγείας, με την τεχνολογία IoT, μπορούν να συλλεχθούν δεδομένα από τους ασθενείς σε πραγματικό χρόνο, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη, στην άμεση διάγνωση επιπλοκών, ακόμη και για τη μελέτη των εξελίξεων μιας φαρμακευτικής αγωγής για κάποια θεραπεία (Vilamovska et a, 2009).

 

Ακόμη, μέσα από τις συσκευές του IoT, καταργούνται οι περιορισμοί για την εισαγωγή των δεδομένων από τον άνθρωπο. Δηλαδή, η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται αυτόματα, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους γιατρούς με τον τρόπο που κρίνεται απαραίτητος. Έτσι. με τον αυτοματισμό της εισαγωγής δεδομένων μειώνεται ο κίνδυνος για σφάλματα, με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης, τη μείωση τους κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας.

φροντίδα υγείας

Πηγή εικόνας: techempire

μεταφορές στο IoT

Πηγή εικόνας: iotcentral

Τομέας μεταφορών

Στον τομέα των μεταφορών, όπου οι καιρικές συνθήκες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις επιπτώσεις των ποσοστών παράδοσης, τους χρόνους διέλευσης και τα ανθρώπινα λάθη. Για τους λόφους αυτούς, είναι επιτακτική η ανάγκη να τεθούν σε εφαρμογή οι λύσεις του IoT (Bosse, 2018).

 

Για τις επιχειρήσεις και τον κλάδο των μεταφορών, η τεχνολογία του IoT μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανομή των οδηγών και των άλλων εργαζομένων για να εξυπηρετηθούν οι απαιτούμενες παραδόσεις. Οι οδηγοί μπορούν να λαμβάνουν τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες απευθείας, ώστε να μπορούν να λάβουν μέτρα για να αποφευχθεί η διακοπή ή η αλλαγή στη διαδρομή ή για ένα διάλειμμα από την οδήγηση μέχρι να φτιάξει ο καιρός (Bosse, 2018).

 

Τομέας ενέργειας

Η ευαισθητοποίηση του κόσμου αυξάνεται συνεχώς για την πολιτική του ενεργειακού ανεφοδιασμού, της κατανάλωσης και των υποδομών. Για πολλούς λόγους ο ανεφοδιασμός της ενέργειας στο μέλλον δε θα μπορεί να βασίζεται στις ορυκτές πηγές ενέργειες και τη λύση σε αυτό δεν αποτελεί η πυρηνική ενέργεια.

 

Έτσι, είναι σημαντικό ο ενεργειακός ανεφοδιασμός στο μέλλον να προέρχεται κατά κύριο λόγο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πολύ σημαντική είναι επίσης η καταναλωτική συμπεριφορά για την εξοικονόμηση της ενέργειας.

 

Στο πλαίσιο του ΙοΤ μπορεί να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο θα είναι έξυπνο, δηλαδή, ένα έξυπνο δίκτυο (smart grid). Ένα τέτοιο δίκτυο θα μπορεί να αντιδράσει με ευελιξία σε πιθανές διακυμάνσεις της ενέργειας με τον έλεγχο και τη ρύθμιση των ηλεκτρικών πηγών της ενέργειας, δηλαδή, την παραγωγή και την αποθήκευση (Brundu, et al., 2016).

Ενέργεια στο IoT

Πηγή εικόνας: wattelectricalnews

supermatket iot

Πηγή εικόνας: 42gears

Τομέας Λιανεμπορίου

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας του IoT, ο κλάδος της λιανικής πώλησης στην προώθηση των πωλήσεων έχει ενισχυθεί. Συγκεκριμένα, το IoT βοηθάει να δημιουργηθεί μια σύνδεση με διάφορα φυσικά αντικείμενα, ηλεκτρονικές συσκευές και αισθητήρες, όπου οι πληροφορίες και τα δεδομένα μπορούν να μοιραστούν χωρίς να χρειάζεται η ανθρώπινη αλληλεπίδραση (Rajput, 2018).

Πηγές:

Niewolny, D. (2013). How the Internet of Things Is Revolutionizing Healthcare. Freescale.

Vilamovska, Α., Hattziandreu, Ε., Schindler, R., Oranje, C., DeVries, H., & Krapelse, J. (2009). RFID Application in Healthcare. Europe: RAND.

Bosse, J. (2018). The Road to Success: The Value of IoT in Ground Transportation. IoT Evolution

Brundu, G., Patti, E., Osello, A., Giudice, M., Rapetti, N., Krylovskiy, A., jahn, M., Verda, V., Guelpa, E., Rietto, L. and Acquaviva, A. (2016). IoT Software Infrastructure for Energy Management and Simulation in Smart Cities. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 13, No. 2, pp. 832-840.