Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

Κατασκευή δυναμικών e-shop

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) αποτελεί την πιο σύγχρονη εμπορική δραστηριότητα, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τις πωλήσεις. Η Study Care δίνει έμφαση στην οργάνωση του e-shop, την εμφάνιση και την ευκολία χρήσης!

Διεθνή πρότυπα

Δημιουργούμε το e-shop σας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Μελέτη αναγκών

Για το καλύτερο αποτελέσματα μελετάμε τις ανάγκες σας.

Διαχείριση

Παρέχουμε υποστήριξη για διάφορους τρόπους διαχείρισης.

Κανονιστικά πλαίσια

Οι ιστοσελίδες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Κατασκευή e-shop με προδιαγραφές ΕΣΠΑ

Κόστος κατασκευής e-shop

Το κόστος για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.