Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)

Κατασκευή δυναμικών e-shop

Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) αποτελεί την πιο σύγχρονη εμπορική δραστηριότητα, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τις πωλήσεις. Η Study Care δίνει έμφαση στην οργάνωση του e-shop, την εμφάνιση και την ευκολία χρήσης!

Διεθνή πρότυπα

Δημιουργούμε το e-shop σας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 • Ανοιχτό λογισμικό WooCommerce
 • Φιλικό με τη Google
 • Ευκολία χρήσης
 • Όλοι οι τρόποι πληρωμής

Μελέτη αναγκών

Για το καλύτερο αποτελέσματα μελετάμε τις ανάγκες σας.

 • Οργάνωση προϊόντων
 • Αισθητική παρουσίαση
 • Χρώματα
 • Λειτουργικότητα
 • Στοχευμένο κοινό

Διαχείριση

Παρέχουμε υποστήριξη για διάφορους τρόπους διαχείρισης.

 • Αυτόνομη διαχείριση
 • Εκπαίδευση για αυτόνομη διαχείριση
 • Διαχείριση από τη Study Care

Κανονιστικά πλαίσια

Οι ιστοσελίδες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Κόστος κατασκευής e-shop

Το κόστος για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.