Δυναμική ιστοσελίδα

Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων

Η Study Care δημιουργεί δυναμικές ιστοσελίδες σύμφωνα με τις ανάγκες και το προφίλ της επιχείρησής σας!!!

Διεθνή πρότυπα

Δημιουργούμε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Μελέτη αναγκών

Για το καλύτερο αποτελέσματα μελετάμε τις ανάγκες σας.

  • Οργάνωση σελίδων
  • Αισθητική παρουσία
  • Χρώματα επιλογής
  • Σκοπός δημιουργίας
  • Κοινό - στόχος

Διαχείριση

Παρέχουμε υποστήριξη για διάφορους τρόπους διαχείρισης.

  • Αυτόνομη διαχείριση
  • Εκπαίδευση για αυτόνομη διαχείριση
  • Διαχείριση από τη Study Care

Κανονιστικά πλαίσια

Οι ιστοσελίδες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Κόστος κατασκευής ιστοσελίδας

Το κόστος για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.

Άμεση εξυπηρέτηση

Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων σε 48 ώρες.