Εκπαιδευτική ιστοσελίδα

Κατασκευή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων

Η Study Care δημιουργεί ιστοσελίδες για επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενσωματώνοντας και παραμετροποιόντας συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS) για την πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων. Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε επιχείριση για την εκπαίδευση του προσωπικού της.

Διεθνή πρότυπα

Δημιουργούμε την ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 • Προσαρμοστικότητα σε Smartphone & tablet
 • Ανοιχτό λογισμικό διαχείρισης μάθησης Moodle
 • Ευκολία χρήσης

Μελέτη αναγκών

Για το καλύτερο αποτελέσματα μελετάμε τις ανάγκες σας.

 • Οργάνωση μαθηματών
 • Αισθητική εμφάνιση
 • Χρώματα
 • Σκοπός
 • Κοινό

Διαχείριση

Παρέχουμε υποστήριξη για διάφορους τρόπους διαχείρισης.

 • Αυτόνομη διαχείριση
 • Εκπαίδευση για αυτόνομη διαχείριση
 • Διαχείριση από τη Study Care

Κανονιστικά πλαίσια

Οι ιστοσελίδες συμμορφώνονται με τους κανονισμούς.

Κόστος κατασκευής εκπαιδευτικής ιστοσελίδας

Το κόστος για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.

Άμεση εξυπηρέτηση

Κατασκευή εκπαιδευτικών ιστοσελίδων σε 5 μέρες.

Μερικά από τα έργα μας​

elenasgourmet-site
Ιστοσελίδα Elena's Gourmet - Catering
umarble-site
Ιστοσελίδα U marble - Εταιρία μαρμάρου
homeschool-site
Ιστοσελίδα HomeSchool - Κέντρο μελέτης