Ιστοσελίδα/e-shop ΕΣΠΑ

Η Study Care δημιουργεί ιστοσελίδες, e-shop και λογισμικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Κριτήρια και επιλέξιμα έργα ΕΣΠΑ

Η Study Care αναλαμβάνει την υλοποίηση των διαδικασιών για την διαδικτυακή προβολή της επιχείρησής σας, η οποία χρηματοδοτείται από εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης και προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης), ώστε να πληρούνται όλα τα κριτήρια βάσει των σχεδιαστικών και κατασκευαστικών προτύπων και να αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες για την προβολή και την προώθηση της επιχείρησης σας.

Προδιαγραφές για ΑμεΑ βάσει των οδηγιών W3C

Η προβολή μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει είτε μέσω μιας ιστοσελίδας (website), είτε μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (E-shop) ή ακόμη και μέσω μιας εφαρμογής λογισμικού (software application). Σε κάθε περίπτωση, το μέσο προβολής που θα επιλέξετε θα πληροί τις προϋποθέσεις για τα ΑμεΑ βάσει των οδηγιών του διεθνή οργανισμού W3C.

Προσβασιμότητα για όλους πρότυπα WCAG 2.0

Η υλοποίηση και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ προβλέπει την προσβασιμότητα για όλους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των ιστοσελίδων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – WCAG 2.0) του διεθνή οργανισμού World Wild Web Consortium (W3C) στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “AAA”.

Εμπειρία και γνώση

Στη Study Care διαθέτουμε τη γνώση και την εμπειρία για την υλοποίηση και την ανάπτυξη της διαδικτυακής προβολής, η οποία θα είναι εύκολη στη χρήση θα είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε και από οπουδήποτε.

Κόστος κατασκευής ιστοσελίδας

Το κόστος για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας εξαρτάται από τις ανάγκες και τον οικονομικό σας προϋπολογισμό.

Άμεση εξυπηρέτηση

Κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων σε 48 ώρες.

Δείτε μερικά από τα έργα μας

προβολή web responsive paschou
Ιστοσελίδα Paschou School - Φροντιστήριο Αγγλικών
προβολή web responsive pil&power
Ιστοσελίδα Pil&Power - Γυμναστήριο
προβολή web responsive at-accounting
Ιστοσελίδα at acounting - Λογιστικές Υπηρεσίες