Τι είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ)

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις στην τεχνολογία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της δικτύωσης και του δικτύου, και με την αλληλεπίδραση διαφόρων συσκευών και συστημάτων, επηρεάζουν διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας στην ζωή των ανθρώπων.

Ο όρος “Διαδίκτυο των Πραγμάτων”, η αλλιώς IoT, χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των αντικειμένων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα τους με το Διαδίκτυο και τον υπολογιστή. Τέτοιες συνδέσεις αποσκοπούν τόσο στο να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όσο και και να ελέγχονται από τους ανθρώπους οι συσκευές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και να παρέχουν οι επιχειρήσεις υπηρεσίες στους πελάτες τους (Holler et al., 2014).

Τι είναι το IoT;

Το “Διαδίκτυο των Πραγμάτων” (“Internet of Things” – IoT) είναι μια συλλογή από “πράγματα” ενσωματωμένα με ηλεκτρονικά, λογισμικά, αισθητήρες, ενεργοποιητές τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη χρήση του διαδικτύου για τη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Οι συσκευές IoT είναι εξοπλισμένες με αισθητήρες και ισχύ επεξεργασίας που τις επιτρέπουν να αναπτυχθούν σε πολλά περιβάλλοντα (Yang, et al., 2017)

Η διαφορά μεταξύ του IoT και του παραδοσιακού διαδικτύου είναι η απουσία του ανθρώπινου ρόλου.

Τι είναι τα "πράγματα";

Ο ορισμός των «πραγμάτων» από την οπτική του IoT είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει μια ποικιλία φυσικών στοιχείων. Αυτά περιλαμβάνουν προσωπικά αντικείμενα που μεταφέρει ο καθένας μας στην καθημερινότητα του, όπως έξυπνα τηλέφωνα, tablet και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία στο περιβάλλον του ανθρώπου (π.χ. σπίτι, όχημα ή εργασία), στις βιομηχανίες (π.χ. μηχανές, μοτέρ, ρομπότ) καθώς και πράγματα εφοδιασμένα με ετικέτες (π.χ. RFID) που συνδέονται μέσω συσκευής πύλης (π.χ. σε ένα έξυπνο τηλέφωνο). Βάσει αυτής της άποψης των “πραγμάτων”, ένας τεράστιος αριθμός συσκευών θα συνδεθεί με το διαδίκτυο, το καθένα από αυτά θα παρέχει δεδομένα και πληροφορίες και μερικά από αυτά, ακόμη και υπηρεσίες (Razzaque, et al., 2016).

 

Ουσιαστικά, ένα οικοσύστημα IoT αποτελείται από έξυπνες συσκευές (smart devices) που χρησιμοποιούν ενσωματωμένους επεξεργαστές, αισθητήρες και υλικό επικοινωνίας για τη συλλογή, αποστολή και επεξεργασία δεδομένων που αποκτούν από το περιβάλλον τους. Οι συσκευές IoT μοιράζονται τα δεδομένα αισθητήρα που συλλέγουν συνδέοντας σε μια πύλη IoT ή άλλη συσκευή, όπου τα δεδομένα αποστέλλονται είτε στο σύννεφο που πρόκειται να αναλυθεί είτε αναλύονται τοπικά. Μερικές φορές, αυτές οι συσκευές επικοινωνούν με άλλες σχετικές συσκευές και ενεργούν με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουν μεταξύ τους. Οι συσκευές πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, παρόλο που οι άνθρωποι μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις συσκευές.

Internet of Things

Πηγή εικόνας: kissclipart

Ο όρος «Διαδίκτυο των Πραγμάτων» και στα Αγγλικά (“Internet of Things” – IοT), εμφανίστηκε το 1999 στην προσπάθεια του Kevin να παρουσίαση ένα σύστημα στο οποίο τα αντικείμενα του φυσικού κόσμου θα είχαν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες. Αυτός ο προσδιορισμό ήθελε να δώσει έμφαση στις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένα σύστημα ταυτοποίησης με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (“Radio Frequency Identification” – RFID) (Ashton, 2009). Αργότερα, το IoT συνδέθηκε από τους ερευνητές και με άλλες τεχνολογίες, όπως οι αισθητήρες, οι ενεργοποιητές, οι συσκευές εντοπισμού θέσεις (“Global Positioning System” – GPS) και οι κινητές συσκευές (Xu et al., 2014).

Τα χαρακτηριστικά του IoT

Πηγές:

Ashton, K. (2009, June 22). That ‘Internet of Things’ Thing: In the real world, thing matter than ideas. RFiD Journal

Holler J., Tsiatsis V., Mulligan C., Karnouskos S., Avesand S. and Boyle, D., (2014). From Machine-to-Machine to the Internet of Things, Elsevier, Oxford.

Razzaque, M., Milojevic-Jevric, M., Palade, A. and Clarke, S., (2016). Middleware for Internet of Things: A Survey, IEEE Internet of Things journal, Vol. 3, No. 1, pp. 70-95.

Xu, L., He, W. & Li, S. (2014). Internet of Things in Industries: A Survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 10, No. 4, pp. 2233-2243.

Yang, Y., Wu, L., Yin, G., Li, L. and Zhao, H. (2017). A Survey on Security and Privacy Issues in Internet-of-Things, IEEE Internet of Things Journal, Vol. 4, No. 5, pp. 1250-1258.

2 thoughts on “Τι είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων”

Comments are closed.