Τα χαρακτηριστικά του Διαδικτύου των Πραγμάτων – IoT

Χαρακτηριστικά του IoT

Το IoT μπορεί να θεωρηθεί ως μια παγκόσμια υποδομή δικτύου που αποτελείται από πολλές συνδεδεμένες συσκευές που βασίζονται σε αισθητηριακές τεχνολογίες, επικοινωνίες, δικτύωση και τεχνολογίες επεξεργασίας πληροφοριών.

Το IoT χαρακτηρίζεται από

Οτιδήποτε μπορεί να διασυνδεθεί με την παγκόσμια υποδομή πληροφόρησης και επικοινωνίας​.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του IoT είναι η διασυνδεσιμότητα, δηλαδή, στα πλαίσια του IoT, οτιδήποτε μπορεί να διασυνδεθεί με την παγκόσμια υποδομή πληροφοριών και επικοινωνιών. Επίσης χαρακτηρίζεται από τις παροχές που σχετίζονται με τα πράγματα, αφού, το IoT είναι ικανό να παρέχει υπηρεσίες που σχετίζονται με τα πράγματα, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η συνοχή μεταξύ των φυσικών πραγμάτων και των σχετικών εικονικών πραγμάτων. Προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες που σχετίζονται με τα πράγματα, τόσο οι τεχνολογίες στον φυσικό κόσμο όσο και στον κόσμο της πληροφορίας θα αλλάξουν (Vermesan & Friess, 2014).

Οι συσκευές στο ΙοΤ βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες και δίκτυα υλικού.

Οι συσκευές στο IoT είναι ετερογενείς, καθώς βασίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες και δίκτυα υλικού. Μπορούν να αλληλεπιδρούν με άλλες συσκευές ή πλατφόρμες υπηρεσιών μέσω διαφορετικών δικτύων (Patel & Patel, 2016).

Η δυναμικότητα των συσκευών είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του IoT, αφού η κατάσταση των συσκευών αλλάζει δυναμικά, για παράδειγμα από την κατάσταση ύπνου (sleep mode) μπορούν να ενεργοποιηθούν “ξυπνήσουν” (waking up), να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν, καθώς και το πλαίσιο των συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της θέσης και της ταχύτητας. Επιπλέον, ο αριθμός των συσκευών μπορεί να αλλάξει δυναμικά. Αναμφίβολα, ο αριθμός των συσκευών που πρέπει να διαχειρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους θα είναι μεγαλύτερος από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τρέχον Διαδίκτυο (Vermesan & Friess, 2014).

Ο αριθμός των συσκευών που πρέπει να διαχειρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους είναι μεγαλύτερες από τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τρέχον Διαδίκτυο.

IoT Characteristics Image

Πηγή εικόνας: pixabay

Τομείς εφαρμογής του IoT

Πηγές:

Vermesan, O. & Friess, P. (2014), Internet of Things–From Research and Innovation to Market Deployment. River Publishers.

Patel, K. & Patel, S. (2016). Internet of Things-IOT: Definition, Characteristics, Architecture, Enabling Technologies, Application & Future Challenges. International Journal of Engineering Science and Computing, Vol. 6, (No. 5), pp. 6122-6131.